UMCG: “Roona rijdt al 25 jaar stipt op tijd en heeft nog geen dag verzaakt”

de heer R. Jacobs, manager department of Pathology & Medical Biology“Twintig jaar geleden zocht ik een goede koerier en pakte ik de Gouden Gids.” Aan het woord is de heer R. Jacobs, Manager Bedrijfsvoering van de afdeling Pathologie en Medische Biologie van het UMCG, een afdeling met circa 250 medewerkers in Groningen. De afdeling is het resultaat van de fusie tussen afdelingen van de RUG en het AZG en verzorgt onderwijs, diagnostiek en onderzoek voor zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland.

“Uiteindelijk kwam ik uit bij Ritzen Koeriers, opgericht door een van de Oranjeprinsen en Patje Koeriersdiensten, later overgenomen door Roona Expeditie.” Roona Expeditie rijdt voor het UMCG GroningenHij vervolgd: “Het vervoer van pathologisch materiaal hangt direct samen met de levensverwachting van mensen, dus het belang van betrouwbaar transport kan moeilijk overschat worden.”

Histologie en citologie voor partner Treant Zorggroep

“Wij kennen eigenlijk twee belangrijke afdelingen onder pathologie namelijk, histologie en cytologie. Histologie is een medisch specialisme dat voornamelijk kijkt naar operatie-preparaten ofwel een stukje weefsel dat wordt weggehaald tijdens een poli bezoek of op de OK. Plat gezegd kijken wij of het kanker of een ontsteking is. cytologisch materiaal, met name vochten (buikvocht), dan kijk je niet zo zeer naar het weefsel maar naar de losse cellen in het vocht, wat via een punctie is verkregen. Al het patiënten materiaal dat tijdens een operatie wordt weggesneden komt op de afdeling pathologie terecht ter beoordeling. Voor een partner zoals de Treant Zorggroep in Emmen betekent dit dat zij in totaal ongeveer 16.000 inzendingen per jaar sturen die wij voor ze onderzoeken.”

Digitalisering

Voor sneldiagnostiek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale oplossingen. De heer Jacobs legt uit; “De patiënt ligt voor een operatie op de OK, bijvoorbeeld vanwege het verwijderen van een tumor. In Emmen wordt er door een analist een spoedpreparaat (vriescoupe) gemaakt en dit wordt onder een microscoop met camera gelegd en een patholoog uit Groningen kan vervolgens op afstand het preparaat beoordelen of de sneevlakken vrij zijn van tumor weefsel. M.a.w. is de gehele tumor inderdaad verwijderd? Roona rijdt voor het UMCG Laboratorium
Pas na het “groene licht” van de patholoog, kan de chirurg verder gaan met het afronden van de operatie. Zo voorkom je onnodige wacht en reistijd van de patholoog nu kan hij gewoon verder gaan met zijn werk in het UMCG in plaats van te moeten wachten op de volgende vriescoupe.”

“Pathologen sluiten tegenwoordig standaard aan bij het multi-disciplinair overleg binnen de ziekenhuizen. Dit hebben wij inmiddels grotendeels opgelost met teleconferenties, en met behulp van gedigitaliseerde beelden. Zo kan de patholoog tijdens het overleg gewoon doorwerken aan zijn bureau en aanhaken wanneer er een patiënt wordt besproken waar de patholoog een bijdrage aan heeft geleverd. Het is een uitstekend alternatief in vergelijking met het ideaal plaatje het fysiek bij elkaar aan tafel zitten.”

Regionale centra voor pathologie

Een landelijk pathologiecentrum lijkt de heer Jacobs niet haalbaar maar er is wel een trend gaande dat er meer regionale centra ontstaan. Radartoren UMCG“Het UMCG is momenteel samen met de Pathologie van het Martini ziekenhuis, de Pathologie van Treant (Hoogeveen) en Pathologie Friesland bezig met de oprichting het Netwerk Pathologie Noord Nederland waar alle noordelijke zorginstellingen bediend kunnen worden. Samenwerking is noodzakelijk om alles behapbaar te houden, het aantal patiënten neemt niet zozeer toe maar er zijn verschuivingen van patiëntcategorieën. Je zult er als zorgsector gezamenlijk de schouders er onder moeten zetten, de infrastructuur zal zo ingericht moeten zijn dat dit goed met elkaar samenwerkt. De digitalisering zal hier enorm bij helpen, maar fysiek transport zal nooit verdwijnen, wellicht zelfs toenemen.”

Het belang van vervoer en kwaliteitsnormen

Het vervoer speelt als genoemd een erg belangrijke rol. Snelheid, betrouwbaarheid en accuratesse zijn daarbij onmisbare voorwaarden. “Bij sommige testen van kanker praat je over levensverlengingen van weken tot maanden. Je hebt het liefst zo snel mogelijk de beschikking over de te onderzoeken materialen.”
Hoofdingang UMCGEr zijn steeds striktere normen wat betreft vervoer, er zijn al richtlijnen voor het interne vervoer van de operatiekamer naar de afdeling pathologie. ”Dit moet je dan ook nog over de weg van Emmen naar Groningen vervoeren, daarom laten we dit over aan een professionele koerier. Die de verandering in de richtlijnen scherp bijhoudt. Koeling is een belangrijk aspect, en goede middelen voor het transport ter voorkoming van het openspringen en vermenging van materialen niet minder.”

“Alles gebeurt op gezette tijden en het handhaven van vaste levermomenten is erg belangrijk. Onze ‘eigen’ chauffeur, mevrouw Patje, is enorm betrouwbaar. Roona heeft haar indertijd de mogelijkheid gegeven te blijven doen wat ze al goed deden en we kunnen het dan ook erg waarderen dat mevrouw Patje nog steeds achter het stuur zit!”

Wij werken ondermeer voor: