Roona Expeditie behaalt NEN ISO-9001 certificatie

Roona Internationaal Expeditiebedrijf werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001:2008.

Met dit kwaliteitssysteem willen wij op een gestructureerde wijze de klanttevredenheid meten en verhogen. Voor u betekent dit dat wij het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening continu gaan verbeteren. We hebben het hier over bereikbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en communicatie.

De onderstaande teksten komen uit ons Kwaliteitshandboek. Het is inderdaad formele kost, maar toch willen we de geïnteresseerde lezer hiermee informeren:

ISO certificaatOm diensten van een hoge kwaliteit te kunnen leveren werkt Roona met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001:2008. Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit van de organisatie en stelt zeker dat Roona consistent haar klanten een product en dienst verleent die de contractuele behoefte invult. Roona concentreert zich op het “in één keer goed doen” door het voorkomen van afwijkingen in tegenstelling tot het op ad hoc basis rectificeren van fouten.

Het management is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de behoeften en verwachtingen van de klant en voor het omzetten ervan in meetbare klanteisen. Het management draagt middels contracten zorg voor de eenduidige communicatie van deze eisen naar de organisatie.

Het management is ook verantwoordelijk voor het meten van de klanttevredenheid en het naar aanleiding daarvan zo nodig doorvoeren van corrigerende maatregelen. Naast de reguliere contactmomenten tussen de klant en Roona wordt minimaal jaarlijks een KTO (Klanttevredenheidsonderzoek) gehouden. Met de periodieke analyse van klachten en incidenten worden corrigerende en preventieve maatregelen geformuleerd en gerealiseerd.

Managementverklaring NEN ISO-9001

Dit handboek beschrijft het kwaliteitsmanagementsysteem van Roona. Het geeft aan dat Roona de kwaliteit en bereidheid in huis heeft om de processen die van invloed zijn op de kwaliteit op professionele wijze te beheersen.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is Roona doelmatig ingericht en zijn alle voor de kwaliteit van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt. De personeelsleden van het bedrijf zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn de personeelsleden zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten te werken en zijn zij op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

De directie verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de ISO 9001:2008 standaarden en verklaart al het nodige te doen om het kwaliteitssysteem, zoals in dit handboek beschreven, op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continu te verbeteren. De directie ziet er op toe dat de integriteit van het kwaliteitssysteem wordt gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.

Wij werken ondermeer voor: